Blue Flower

Dowożenie w dniu 01.09.2020 r.

Pan Edward Buczek (autobus)

Żabcze- godz.8.00

Oszczów przy kościele-godz 8.05

Oszczów przystanek - godz. 8.08

Prehoryłe -godz .8.20

Gołębie-godz. 8.25

Zaręka, ul .Piaskowa- godz. 8.35

Pan Grzegorz Kłokow

Podhajczyki- godz.8.00

Horoszczyce Jasiński, Warszawska + skład - godz. 8.00

Honiatyn, ul .Partyzantów (przystanki: zatoczka , Dołemski, Dobrowolski,) godz. 8.20

Wólka Poturzyńska- godz.8.40

Pan Waldemar Buczek

Witków + Kawka+ Kadłubiska(Jabłoński)- godz. 8.00

Rozwożenie po spotkaniu  z wychowawcami sukcesywnie.

Dowożenie i rozwożenie od 2.09 2020 r. będzie udostępnione na tablicy ogłoszeń w szkole.

 

Warszawa, 28 sierpnia 2020 r.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy nowy rok szkolny 2020/2021. Po kilkumiesięcznej przerwie uczniowie i nauczyciele wrócą do szkół i swoich codziennych obowiązków. Decyzję o przywróceniu zajęć stacjonarnych podjęliśmy po wielu rozmowach i konsultacjach z ekspertami. Wspólnie ustaliliśmy, że edukacja, podobnie jak wiele innych dziedzin życia społecznego i gospodarczego, powinna funkcjonować w sposób zbliżony do tego sprzed pandemii. Powrót dzieci do stacjonarnej nauki w szkołach zaplanowała również zdecydowana większość państw europejskich.

 

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a najnowocześniejsze nawet technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Przedłużająca się izolacja może w dalszej perspektywie przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

 

Rozumiem obawy części rodziców i nauczycieli związane z powrotem do stacjonarnych zajęć w szkołach i placówkach oświatowych. Bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników oraz dyrektorów, a także rodziców – to nasz priorytet. Dlatego też przygotowaliśmy odpowiednie regulacje prawne, wytyczne i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie adekwatnych do danej sytuacji działań i środków. Stworzyliśmy elastyczne rozwiązania, takie jak możliwość realizowania nauczania w trybie mieszanym lub zdalnym zarówno dla całej szkoły, jak i poszczególnych oddziałów. Umożliwiliśmy także dyrektorom wprowadzenie dodatkowych środków bezpieczeństwa na terenie danej placówki.

 

Stale współpracujemy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym i na bieżąco reagujemy na sytuację. Wspieramy dyrektorów i organy prowadzące w przygotowaniach do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Umożliwiamy dyrektorom zamówienie maseczek i płynów do dezynfekcji na potrzeby szkół. Przekażemy szkołom również termometry bezdotykowe. Środki te będą bezpłatnie dostarczane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Wszystkim nam zależy na bezpiecznym powrocie dzieci do szkół. Chcemy, aby uczyły się one razem z rówieśnikami, przy wsparciu ze strony nauczycieli i dyrektorów. Jestem przekonany, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkół i placówek w tradycyjnej formule.

 

Nowy rok szkolny to, obok kwestii związanych z bezpieczeństwem, także nowe wyzwania edukacyjne i kierunki działania. Chcemy, aby nauka w szkole rozwijała umiejętności, które pozwolą młodym ludziom mierzyć się z wyzwaniami współczesnego świata. Stąd nacisk na kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności u uczniów. Ważnym elementem edukacji powinno być także stałe rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpieczne i efektywne korzystanie
z nowych technologii.

 

Szkoła odgrywa niezwykle istotną rolę w wychowaniu młodego człowieka – uczy szacunku do własnej kultury, historii i języka ojczystego. Rok 2020 to rok wielu rocznic historycznych ważnych dla kształtowania polskiej tożsamości narodowej i pamięci zbiorowej. W maju świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin Papieża Jana Pawła II, a w sierpniu – 100. rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Wkrótce obchody podpisania porozumień sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”, a także kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej. Znajomość tych wydarzeń jest kluczowa zarówno dla patriotycznego wychowania młodego pokolenia, jak również dla lepszego i pełniejszego zrozumienia procesów, które dzieją się współcześnie. Chciałbym, aby te rocznice znalazły należne im miejsce w toku edukacji.

 

Nie możemy zapomnieć o wychowaniu uczniów nie tylko na dobrych obywateli, ale i po prostu dobrych ludzi. Kształtowanie właściwej postawy moralnej młodego pokolenia Polaków to także bardzo ważne zadanie szkoły.

 

U progu nowego roku szkolnego życzę wszystkim, aby był on spokojny i bezpieczny, a także obfitował w sukcesy edukacyjne oraz wychowawcze. Jestem przekonany, że wytrwałość w nauce i konsekwentne rozwijanie swoich talentów pozwoli uczniom osiągnąć jak najlepsze wyniki w nauce i w czerwcu przyszłego roku z dumą odebrać szkolne świadectwa.

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Plakat dziesięć zasad dla rodzica

Plakat dzięsięć zasad dla ucznia

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju w tym roku szkolnym nie będzie uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Rozpoczęcie roku będzie miało formę spotkań uczniów z wychowawcami w klasach w dniu 1 września o godz. 9.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego. Rodzice nie wchodzą do szkoły ze swoimi dziećmi, wyjątek stanowią dzieci z oddziałów przedszkolnych i klasy I.

Harmonogram dowożenia będzie zamieszczony na stronie szkoły w późniejszym terminie.

Spotkania z wychowawcami: klasy 0- boisko szkolne ( w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych -sala gimnastyczna),

klasa I- wychowawca -Pani Dorota Martyniuk spotkanie na boisku szkolnym( w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych -stołówka szkolna),

klasa II- wychowawca Pani Grażyna Bajdocha- sala nr 13,

klasa III- wychowawca Pani Alicja Halej - sala nr 14,

klasa IV- wychowawca Pani Dorota Bratkowska sala nr 24,

klasa Va- wychowawca Pani Dorota Kosa sala nr 21,

klasa VIa wychowawca Pani Katarzyna Ćwiek sala nr 23,

klasa VI b wychowawca Pani Anna Łuszczyńska sala nr 26,

klasa VIIa wychowawca Pani Małgorzata Futa sala nr 25,

klasa VII b wychowawca Pani Beata Bławacka sala nr 5,

klasa VIII a wychowawca Pani Agnieszka Rodzik sala nr 62,

klasa VIII b wychowawca Pani Anna Rauch-  sala nr 51.

 

 W dniu 31.07.2020 (piątek) w godzinach od 9:00-11:00 w sekretariacie szkoły będą do odbioru zaświadczenia ze szczegółowymi wynikami egzaminu ósmoklasisty przesłane z OKE.

Kochani Uczniowie, życzę Wam pełnych wrażeń, zdrowych i szczęśliwych wakacji. Ciesząc się nimi, nie zapominajcie o bezpieczeństwie własnym i innych.
Dla niektórych z Was zakończy się pewien etap w życiu. Niech ten kolejny ważny czas, będzie sukcesem, rozwija Waszą wiedzę i pozwoli zrealizować zamierzone cele.
Nauczycielom, Współpracownikom i Rodzicom życzę udanego wypoczynku i do zobaczenia po wakacjach.
Dyrektor szkoły
Joanna Kwiatkowska

DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

Z uwagi na specyficzną sytuację wynikającą z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w naszej szkole będzie miało nietypowy charakter.

Mimo obowiązujących obostrzeń pragniemy by wręczenie świadectw szkolnych miało jednak miejsce w szkole. Zakończenie roku szkolnego nie będzie mogło mieć tak uroczystego charakteru jak zawsze, tym niemniej chcemy spotkać się z Wami w tym szczególnym dniu i wręczyć Wam świadectwa szkolne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prosimy o przestrzeganie załączonego harmonogramu wręczania świadectw.

  • Godz. 9.00 - 9.30 klasy I, II, III

  • godz. 9.30 – 10.00 klasy IV, V a i b

  • godz. 10.00– 10.30 klasy VI a i b

  • godz 10.30 – 11.00 klasy VII a i b

  • godz 11.00 VIII

OFERTA KOLONII LETNICH 2020
KOLONIE LETNIE 2020 – świetna zabawa i bezpieczeństwo Twojego Dziecka!
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych po raz kolejny organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników
 

 

Drogie Dzieci!
Nie ma i nie może być bardziej rozpromienionego i przepełnionego uśmiechami święta
niż Dzień Dziecka, bo ten właśnie dzień kojarzy się z nieposkromioną energią i radością,
którą wypełniacie świat dorosłych.
Z całego serca życzę Wam, by beztroska i radość towarzyszyły każdej chwili.

 

    Drodzy Uczniowie !

W dniu Waszego Święta, życzymy Wam dużo radości, uśmiechu ,spełnienia marzeń,

sukcesów w szkole, wielu serdecznych przyjaciół,

oraz beztroskiej zabawy.

Niech każdy dzień będzie dla Was nową, wspaniałą przygodą.

 

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej

w Dołhobyczowie

         6 marca 2020r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko- Planeta. Konkurs odbył się w trzech kategoriach :

MALUCH klasy I- IV

I miejsce - Malinowski Szymon kl IV

wyróżnienie - Kapusta Izabela kl III

dyplomy uznania otrzymują: Sender Zuzanna kl IV, Socha Aleksandra kl III

 

MŁODZIK klasy V-VI

I miejsce – Kulczyńska Aleksandra kl VI b

wyróżnienie - Bratkowska Wiktoria kl VI b

dyplomy uznania otrzymują: Bekalska Julia kl VI b, Smagała Karol kl VI b , Mańkut Klaudia kl VI a, Prokop Lena kl VI a, Basak Karolina kl Va, Tuzin

Wiktoria kl VI b.

 

JUNIOR klasy VII

I miejsce – Trybus Oskar kl VII.

 

 

Do konkursu uczniów przygotowywały panie Dorota Bratkowska, Agnieszka Rodzik i Dorota Martyniuk. Wyniki zostały opublikowane 28.05.2020r.

Wyniki konkursu szkolnego organizowanego przez bibliotekę szkolną
Konkurs skierowany był do uczniów szkoły podstawowej, klasy IV-VIII.
Prace miały mieć być formę lapbooka.  
 
Wyniki konkursu:
Komisja w składzie: Grażyna Bajdocha, Alicja Halej, Dorota Bratkowska oceniła 8 prac, które wpłynęły na konkurs i wyłoniła zwycięzców. 
Na konkurs wpłynęły prace uczniów: Zuzanna Sender, Klaudia Margol, Julia Bosy, Julia Wygachiewicz,
Lena Prokop, Pola Malinowska, Agata Szewczyk, Iga Jasińska.
   Spośród prac wyróżniono 2 lapbooki, są to prace uczennic: Julia Wygachiewicz, Lena Prokop.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni ocenami za aktywność z języka polskiego oraz będą nagrodzeni książkami.
 

Szanowni Państwo,
Rodzice Uczniów klas VIII szkół podstawowych
Wybór szkoły ponadpodstawowej to jedna z ważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Ważne jest, aby wybory Państwa dzieci były odpowiedzialne, aby przy tych wyborach uwzględnić możliwości, zainteresowania, predyspozycje oraz przeanalizować kryteria wyboru poszczególnych typów szkół. Państwa dzieci mają do wyboru kontynuację nauki w liceum, technikum i branżowej szkole I stopnia. Każda z tych typów szkół to dobry wybór!
Przed podjęciem decyzji o wyborze typu szkoły i profilu klasy zachęcamy Państwa do wspólnej pracy z dzieckiem, z wykorzystaniem przygotowanej prezentacji.
Prezentację opracowała p. Iwona Lipiec – wicedyrektor, doradca zawodowy w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie; wojewódzki konsultant do spraw doradztwa zawodowego w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
 https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10556

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez

studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mamy trzy główne cele:
1. Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
2. Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów
ścisłych.
3. Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów

 

09.04.2020

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

 Zobacz link https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia?fbclid=IwAR29QUUXbauwBBWhMn1Ky8sqTTe0T91X7F5tK2yvjco_WOc9z4nNPIDSwfE

 Kanał TVP2 wspólnie z MEN przygotował ofertę dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Już od dziś rusza pasmo „Wesoła Nauka”. Zapraszamy do oglądania od g. 11:05!

Oferta edukacyjna – akcja „Szkoła z TVP”

Nowa propozycja TVP i MEN „Szkoła z TVP” to wzbogacenie oferty edukacyjnej Telewizji Polskiej, skierowanej do nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców. W ramach akcji na antenach TVP będą emitowane materiały dostosowane do podstawy programowej szkół podstawowych.

https://www.tvp.pl/47318246/tvp-i-men-uruchamiaja-projekt-szkola-z-tvp-sprawdz-plan-lekcji?fbclid=IwAR3QOQt9ry4GNJ4unePVODs7GpCaMS5jjPLZ3feH3ai5a7ExXIzLE1nXARo

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia zamieszczonej w poniższym linku i odesłanie pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub pocztą tradycyjną na adres Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie ul. Szkolna 4a 22-540 Dołhobyczów .

 

Klauzula zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego 

Karta zapisu dziecka oddział przedszkolny 

Klauzula zapisu dziecka do klasy I

Karta zapisu dziecka do klasy I

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 25.03.2020 roku kontynuowane jest zdalne nauczanie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 roku  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , nauczanie prowadzone jest z zgodnie z zatwierdzonymi i zmodyfikowanymi przez nauczycieli planami nauczania. W związku z przedłużajacą się sytuacją zamknięcia szkoły, informacje na temat sposobu zdalnego prowadzenia zajęć, oceniania wiadomości i umiejętności uczniów oraz form konsultacji zostaną przekazane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do dnia 27.03.2020 roku. W dzienniku elektronicznym będą widoczne dla Państwa tematy lekcji a w zakładce wiadomości i zadania domowe przygotowane przez nauczycieli dyspozycje i materiały do zdalnego naucznia. Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie.

Podkategorie