Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Projekt ,,Empatyczna Klasa''

Projekt ,,Empatyczna Klasa''

Pedagog szkolny w naszej placówce realizuje projekt ,,Empatyczna Klasa".

EMP@TYCZNA KLASA jest odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ogłoszone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023 tj.

  • wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji,

  • rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych,

  • wsparcie edukacji informatycznej i medialnej.

Cele projektu:

Głównym celem Projektu jest kreowanie u dzieci i młodzieży postawy lojalności, współpracy i pomocy oraz rozwijanie umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób i reagowania na dany sposób zachowania.

Cele szczegółowe:

- rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi

- zrozumienie pojęć: empatia, nietolerancja, stereotypy

- nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne i sytuacje innych ludzi

- uczenie dostrzegania pozytywnych cech w innych

- integracja zespołu klasowego

- budowanie u dzieci i młodzieży świadomości własnych uczuć

- kształtowanie pozytywnych postaw społecznych oraz niwelowanie negatywnego zachowania dzieci i młodzieży poprzez włączenie jej w działalność wolontariatu

-wyrabianie zdolności do samomotywacji

- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych -przezwyciężanie uprzedzeń, przesądów

- uświadomienie konieczności doskonalenia zdolności empatycznych

- kształtowanie kompetencji kluczowych

Data dodania: 2022-11-16 17:24:47
Data edycji: 2022-11-16 17:29:57
Ilość wyświetleń: 507

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Nasi Partnerzy

Szkoła uczy cię tego, o czym nawet nie wiedziałeś, że nie wiesz.

Daniel J. Boorstin
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej