Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

SZKOLNY DZIEŃ POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI, WOBEC PRZEMOCY SKIEROWANEJ W STRONĘ DZIECI I MŁODZIEŻY

SZKOLNY DZIEŃ POMARAŃCZOWEJ WSTĄŻKI, WOBEC PRZEMOCY SKIEROWANEJ W STRONĘ DZIECI I MŁODZIEŻY

W ciągu całego tygodnia trwającego od 14-18 listopada 2022 roku, uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej zapoznawali się z problemem przemocy wobec dzieci. Dzieci nauczyły się, jak wykonać i w jakich sytuacjach zastosować międzynarodowy gest ,,Pomóż mi”. Wykonane zostały dwie gazetki, związane z tematyką przemocy. W piątek tj. 18 listopada, odbył się szkolny dzień ,,Pomarańczowej wstążki’. Młodsze dzieci, w tym przedszkolaki otrzymały balony w kolorze pomarańczowym, starsi wstążeczki.

19 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Symbolem kampanii przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży jest pomarańczowa wstążka.

Definicja i formy przemocy wobec dziecka

Oprócz ogólnej definicji przemocy w rodzinie posługujemy się także definicją krzywdzenia dziecka stworzoną przez D.G. Gill'a: Krzywdzenie dzieci to każde działanie lub bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprymuje równe prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.

Rozróżniamy następujące rodzaje przemocy wobec dzieci:

Przemoc fizyczna to wszelkie celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące urazy na jego ciele np.: bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, itp. Przemocą będzie również bicie dziecka „dla jego dobra", „żeby się lepiej uczyło", „żeby się słuchało", „żeby posprzątało”. To znaczy, że nawet, jeśli za zadaniem bólu kryje się intencja wsparcia lub przyspieszenia rozwoju dziecka mamy do czynienia z przemocą (istnieją bardziej skuteczne, nie krzywdzące metody - niż np. bicie - do zachęcenia dziecka by sprzątnęło pokój).

Wykorzystanie seksualne to każde zachowanie osoby starszej i silniejszej, które prowadzi do jej seksualnego podniecenia i zaspokojenia kosztem dziecka np.: ekshibicjonizm, uwodzenie, świadome czynienie dziecka świadkiem aktów płciowych, zachęcanie do rozbierania się i do oglądania pornografii, dotykanie miejsc intymnych lub zachęcanie do dotykania sprawcy, różne formy stosunku seksualnego, itp. Ważna jest tu zwłaszcza intencja zaspokojenia własnych potrzeb sprawcy bez uwzględniania potrzeb i możliwości osoby doznającej przemocy.

Przemoc emocjonalna to intencjonalne, nie zawierające aktów przemocy fizycznej zachowania dorosłych wobec dzieci, które powodują znaczące obniżenie możliwości prawidłowego rozwoju dziecka np.: wyzwiska, groźby, szantaż, straszenie, emocjonalne odrzucenie, nadmierne wymagania nieadekwatne do wieku i możliwości dziecka, niszczenie ważnych dla niego rzeczy lub zwierząt, nieposzanowanie granic prywatności, itp. Szczególnie trwałe ślady pozostawia po sobie przemoc ze strony osób ważnych dla rozwoju dziecka, zwłaszcza rodziców. O ile dzieci dość szybko zdają sobie sprawę z odrębności fizycznej od rodziców, o tyle emocjonalnie są z nimi tożsame przez wiele lat. Krzywda płynąca z ich strony ma więc wielki wpływ na utrudnione formowanie się jego relacji z innymi ludźmi, obrazu siebie i wreszcie osobowości.

Zaniedbywanie to niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka zarówno fizycznych, takich jak właściwe odżywianie, ubieranie, ochrona zdrowia, edukacja, jak i psychicznych jak poczucie bezpieczeństwa, doświadczania miłości i troski. Dziecko zaniedbywane nie odbierając od ważnych dla siebie ludzi dostatecznej ilości sygnałów o ważności swoich potrzeb uczy się, że nie jest ważne i cenne. W ślad za tym mogą iść dwojakie strategie zaradcze: wiara, że tak jest naprawdę i stopniowe wycofywanie się z wszelkiej aktywności lub uciążliwa dla otoczenia walka o dostrzeżenie (tzw. „lepkość", agresywność lub „dziwność") – tekst za Marcin Koczyk, strona internetowa Niebieska Linia.

W każdym przypadku zetknięcia się z przemocą wobec dzieci i młodzieży, obowiązkiem dorosłego jest na nią zareagować i nie pozostać obojętnym, wymownym stają się tutaj następujące słowa: ,,Przemoc, karmi się milczeniem”.

Data dodania: 2022-11-16 16:57:42
Data edycji: 2022-11-20 17:45:42
Ilość wyświetleń: 662

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Nasi Partnerzy

Szkoła uczy cię tego, o czym nawet nie wiedziałeś, że nie wiesz.

Daniel J. Boorstin
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej