Blue Flower

Placówka Terenowa KRUS w Hrubieszowie informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Konkurs będzie trwał do 09 kwietnia 2021 r.

Zadaniem konkursowym uczestnika jest ułożenie rymowanki promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Na 20 laureatów z największą liczbą punktów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł każda. 

Z regulaminem Konkursu będzie można zapoznać się wchodząc na stronę internetową: www.krus.gov.pl