Blue Flower

Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Profilaktyczny „Przegoń pandemię – żyj zdrowo i pozytywnie” zorganizowany przez Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dyplomy i nagrody rzeczowe, zostały przekazane uczniom naszej szkoły, którzy brali udział w konkursie.

Fundatorami nagród byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

zdjęcia

Już 25 listopada odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa lubelskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 24 listopada (środa) do godziny 12:00.
Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. 
Dyskusje prowadzone w ramach konsultacji, podzielone są na siedem obszarów tematycznych; „edukacja i szkolnictwo wyższe”, „rynek pracy i przedsiębiorczość”, „społeczeństwo obywatelskie i kultura”, „polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa”, „zdrowie i sport”, „ekologia i klimat” oraz "Polska w Unii Europejskiej". 
Konsultacje dla woj. lubelskiego rozpoczną się 25 listopada br. od godz. 17:00. Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod następującym adresem: https://strategiamlodych16.webankieta.pl/.
Zapisów na wydarzenie można dokonywać do 24 listopada (środa) do godziny 12:00. Konsultacje z powodu pandemii będą odbywać się zdalnie, w formie wideokonferencji. 
Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji https://www.gov.pl/DlaMlodych. Każdy uczestnik spotkań konsultacyjnych otrzyma certyfikat potwierdzający udział w pracach nad stworzeniem projektu „Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia”.

Uniwersytet Medyczny, realizujący Pilotażowy Program Profilaktyki Krótkowzroczności u dzieci z klas I-III z terenu województwa lubelskiego, przygotował nagranie adresowane do rodziców, opiekunów i nauczycieli dotyczące krótkowzroczności. W materiale poruszone zostały bardzo ważne kwestie, dlatego zasadnym wydaje się uświadomienie ich wagi także rodzicom dzieci, które nie biorą udziału w programie. Program Profilaktyki Krótkowzroczności realizowany jest jedynie w kilku wybranych szkołach w naszym województwie, a przedstawiony problem może dotyczyć znacznie większej liczby dzieci.
W związku z powyższym udostępniamy  link do nagrania https://www.youtube.com/watch?v=76B5hxSQ96k

W załączniku informacja dotycząca czasowego zawieszenia zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie

zarzadzenie_dyrektora

Informacja dotycząca płatności za obiady w miesiącu listopad:

klasy 0- 57.00 zł

klasy I-VIII :

pełny obiad-  76.00 zł

II danie- 66.50 zł

 

Przelew na rachunek bankowy : 08 9603 0006 2001 0006 2532 0004

tytułem wpłata za obiad, imię i nazwisko dziecka, miesiąc, klasa.

Płatność do 10-go dnia każdego miesiąca

Istnieje możliwość wpłaty osobistej ,wejście od strony kuchni.

W dniach 21-22 października uczniowie klas IV – VIII, ze swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Starego Miasta, skąd podziwialiśmy uroki między innymi Placu Zamkowego, Kolumny Zygmunta, Katedry św. Jana, Zamku Królewskiego, posągu Syrenki Warszawskiej. Następnie poszliśmy na Plac Józefa Piłsudskiego, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Katastrofy Smoleńskiej. Weszliśmy do Ogrodu Saskiego gdzie znajduje się imponująca XIX w. fontanna. Do Centrum Nauki Kopernik pojechaliśmy metrem. W Centrum Nauki Kopernika znajduje się ponad 450 eksponatów w sześciu tematycznych galeriach,  zaawansowane technologie i multimedia. Planetarium- jedno z najnowocześniejszych i największych na świecie. Nauka, sztuka oraz świetna zabawa pod jednym dachem.Kolejny dzień przywitał nas pięknym Słońcem. W Łazienkach Królewskich, spacerując po parku od Pałacu Belwederskiego, pomnika Fryderyka Chopina do Pałacu na Wyspie podziwialiśmy Złotą Polską Jesień.Zwiedzanie Stadionu Narodowego to piłkarskie emocje- każdy mógł poczuć się przez chwilę  jak wyjątkowy  kibic. Poznaliśmy trasy którymi poruszają się fani piłki nożnej w czasie meczu. Mogliśmy wejść do loży VIP i przekonać się jaki jest z niej widok, sprawdzić w jakich warunkach przebierają się piłkarze przed meczem oraz jak pracują dziennikarze w czasie imprez.Zadowoleni, chociaż trochę zmęczeni w godzinach wieczornych wróciliśmy do domu. Wycieczkę pomogło zorganizować Biuro Podróży Laguna Tour z Hrubieszowa - dziękujemy. galeria

Uczniowie klasy III samodzielnie przygotowali zdrowe surówki oraz sałatki owocowe. W tym dniu w  sali unosiły się zapachy przyniesionych przez dzieci warzyw i owoców niezbędnych do wykonania surówek bądź sałatek owocowych, w zależności od upodobań kulinarnych.Nasi uczniowie zamienili się w prawdziwych kucharzy. Wszyscy z wielkim entuzjazmem przystąpili do pracy. Surówki i sałatki smakowały wyśmienicie !

Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego dnia galeria

Brak opisu.

Od paru lat w Polsce w październiku obchodzony jest Dzień Drzewa. Jego celem jest wspólne sadzenie drzewek przez ludzi różnych profesji i wieku oraz zachęcanie innych do sadzenia drzew, zwłaszcza w miejscu, w którym żyją. Dzięki tej akcji rośnie w Polsce coraz więcej drzew. Nasza Szkoła również chce popularyzować tę piękną i pożyteczną ideę wśród naszych uczniów i  ich rodzin. Dlatego postanowiliśmy  w tym roku obchodzić „Dzień Drzewa” sadząc nowe drzewka na terenie naszej szkoły. O pomoc zwróciliśmy się do Nadleśnictwa Mircze. Nasza Szkoła otrzymała 6 drzewek. Uczniowie klas 0-3 otrzymali jedno drzewko do posadzenia i dalszej opieki nad nim.
Zachęcamy do obejrzenia naszej  galerii.

W załączniku zapytanie ofertowe dotyczące zakupu węgla do kotłowni szkolnej.

zapytanie_ofertowe

W związku aplikowaniem przez Gminę Dołhobyczów w konkursie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020  informuję, że w dniach 05.10.2021r. – 22.10.2021r. odbędzie się nabór dla osób zainteresowanych udziałem w Projekcie.

       Program zakupu sprzętu komputerowego dotyczy głównie wnuków i prawnuków byłych pracowników PGR-ów. Gmina Dołhobyczów znajduje się na liście Gmin uprawnionych do aplikowania o środki.

       Osoby zainteresowane, proszone są o składanie Oświadczeń wraz z załącznikami w Szkołach na terenie Gminy Dołhobyczów lub Urzędzie Gminy w Dołhobyczowie, pokój nr 5 (pater) - Referat Promocji i Rozwoju Gminy, tel. 84 65 32 524 w.16.

Termin składania oświadczeń: 05.10.2021r. – 22.10.2021r

 

Informacja dotycząca płatności za obiady w miesiącu październik:

klasy 0- 57.00 zł

klasy I-VIII :

pełny obiad-  76.00 zł

II danie- 66.50 zł

 

Przelew na rachunek bankowy : 08 9603 0006 2001 0006 2532 0004

tytułem wpłata za obiad, imię i nazwisko dziecka, miesiąc, klasa.

Płatność do 10-go dnia każdego miesiąca

Istnieje możliwość wpłaty osobistej ,wejście od strony kuchni.

W roku szkolnym 2021/2022 składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 60 zl od ucznia w przypadku rodzeństwa za drugie i kolejne dziecko 30 zł.

Ubezpieczenie płatne tylko u wychowawców klas do 24 września 2021

W podanych poniżej linkach ogólne warunki ubezpieczenia i formularz postępowania w przypadku zgłoszenia szkody.

Pakiet Oświata

NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody

Informacja dotycząca płatności za obiady w miesiącu wrześniu:

klasy 0- 21 dni * 3.00zł =63.00 zł

klasy I-VIII- pełny obiad  21 dni* 4.00 zł=84.00zł

II danie -21 dni*3.50 zł=73.50 zł

Zapisy na obiady u wychowawcy klasy w dniu 1 września.

 

Przelew na rachunek bankowy : 08 9603 0006 2001 0006 2532 0004

tytułem wpłata za obiad, imię i nazwisko dziecka, miesiąc, klasa.

Płatność do 10-go dnia każdego miesiąca

Istnieje możliwość wpłaty osobistej ,wejście od strony kuchni.

W załączniku informacja o dowożeniu od 2 września 2021

Dowozenie_i_Rozwozenie_-_od_2_wrzenia_2021

Dowożenie w dniu 01.09.2021 r.

Pan Edward Buczek (autobus)

Prehoryłe- godz.8.00

Gołębie-godz 8.05

Zaręka, ul.Piaskowa - godz. 8.08

Żabcze- godz. 8.20

Oszczów przy kościele 8.25

Oszczów przystanek 8.35

Pan Grzegorz Kłokow

Wólka Poturzyńska, Mołczany, - godz.8.00

Honiatyn, ul. Partyzantów - godz. 8.30

Horoszczyce (Jasiński, Warszawska, skład) - 8.45

Pan Waldemar Buczek

Witków + Kawka- godz. 8.00

Kadłubiska(Jabłoński)- godz. 8.15

Rozwożenie po spotkaniu  z wychowawcami sukcesywnie.

Dowożenie i rozwożenie od 2.09 2020 r. będzie udostępnione na tablicy ogłoszeń w szkole.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 będzie miało formę spotkań uczniów z wychowawcami w klasach w dniu 1 września o godz. 9.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Spotkania z wychowawcami:

klasa 0a –wychowawca Pani Alicja Halej sala nr 2,

kl 0b-wychowawca Pani Anna Struzik-Nikodem   sala nr 3,       

kl 0c -wychowawca Pani Katarzyna Ćwiek sala nr 4,

klasa I- wychowawca -Pani Elżbieta Buczek sala nr 14

klasa II- wychowawca Pani Dorota Martyniuk- sala nr 15,

klasa III- wychowawca Pani Grażyna Bajdocha - sala nr 13,

klasa IV- wychowawca Pani Agnieszka Rodzik sala nr 62,

klasa Va- wychowawca Pani Dorota Bratkowska sala nr 24,

klasa VIa wychowawca Pani Dorota Kosa sala nr 26,

klasa VII a wychowawca Pani Anna Rauch sala nr 23,

klasa VII b wychowawca Pani Anna Łuszczyńska sala nr 51,

klasa VIII a wychowawca Pani Małgorzata Futa sala nr 25,

klasa VIII b wychowawca Pani Marta Staszczuk-  sala nr 5.

25 czerwca 2021 r.  zakończyliśmy rok szkolny 2020/2021. Pożegnaliśmy też ósmoklasistów. Wszystkim naszym pozostałym uczniom, życzymy bezpiecznych, udanych wakacji i do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym, który mamy nadzieję, będzie lepszy od poprzedniego.

galeria

W załączeniu przekazuję list Ministra Edukacji i Nauki na zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

list ministra na zakonczenie zajec dydaktyczno wychowawczych 20202021

Z okazji Waszego Święta

za wczoraj i dziś, każdym czułym serca uderzeniem

i każdym z niego płynącym życzeniem

-zdrowia, sił i codziennej radości-

wraz ze słowami największej wdzięczności

za wszystkie dla nas trudy i starania składamy dzisiaj podziękowania.

galeria zdjęć

Celem programu było poznanie zasad ochrony zdrowia przed mikroorganizmami chorobowymi poprzez wdrażanie zdrowego stylu życia i racjonalne zachowanie, poznanie zagrożeń związanych z sytuacją epidemiczną- koronawirusem, podniesienie świadomości na temat dbania o higienę osobistą oraz dbałość o zdrowie własne, rówieśników i osób z otoczenia.

galeria

W poniższym linku znajduje się plik tekstowy z treścią statutu naszej placówki:

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie

17 czerwca w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, zaproszonych Gości i Rodziców zaprezentowali krótki program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia.

Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Otrzymały legitymacje szkolne i dyplomy, a także słodkie niespodzianki od zaproszonych gości.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia!

Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

Realizując program dzieci dowiedziały się jak bardzo szkodliwe dla zdrowia jest palenie papierosów. Wiedzą również, że przebywając w pomieszczeniach w których inni palą papierosy, sami również stają się palaczami.

Podczas realizacji programu przedszkolaki śpiewały piosenkę o zielonym Dinku, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem.

galeria

Na lekcji geografii uczniowie klasy siódmej przedstawiali prezentacje o regionach turystycznych Polski.

W załączniku prezentacja uczennicy Klaudii Mańkut

Walory_turystyczne_jury_krakowsko-czestochowskiej

Podkategorie