Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Projekt ,, Szkoły Nowych Możliwości - kompleksowe wsparcie szkół w Gminie Dołhobyczów''.

Projekt ,, Szkoły Nowych Możliwości - kompleksowe wsparcie szkół w Gminie Dołhobyczów''.

 

W dniu 29 stycznia 2024 roku Wójt Gminy Dołhobyczów - Grzegorz Drewnik podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Szkoły Nowych Możliwości – kompleksowe wsparcie szkół w Gminie Dołhobyczów” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Europejski Fundusz Społeczny+, Priorytet: Lepsza edukacja, Działanie: Kształcenie ogólne, nabór nr FELU.10.03-IZ.00-002/23, Numer projektu: FELU.10.03-IZ.00-0134/23.

 

Wartość projektu ogółem: 1 095 097,39 PLN

Otrzymane dofinansowanie: 985 587,65 PLN

 

Przedmiotowy projekt stanowi program rozwojowy dla szkół podstawowych z Gminy Dołhobyczów – Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie i Szkoły Podstawowej w Hulczu, który będzie uwzględniał:

dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami, w szczególności upowszechnienie modelu dostępnej szkoły,

organizację i realizację dodatkowej oferty dydaktycznej,

rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego szkół podstawowych,

organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów,

doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Celem głównym projektu jest rozwój potencjału edukacyjnego Szkół Podstawowych z gminy Dołhobyczów, w tym upowszechnienie edukacji włączającej poprzez: dostosowanie Szkół Podstawowych do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, wzrost kompetencji społeczno-emocjonalnych i umiejętności podstawowych/przekrojowych u min.80% spośród 201 uczniów (104 dziewcząt, 97 chłopców). Projekt umożliwi realizację dodatkowej oferty edukacyjnej, w tym doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poszerzenie kompetencji/kwalifikacji zawodowych u 90% spośród 20 nauczycieli/ek, a także unowocześnienie zaplecza dydaktycznego Szkół Podstawowych. Okres trwania projektu od 01.01.2024r. do 30.06.2

025 r.

 

 

 

Data dodania: 2024-02-27 18:15:49
Data edycji: 2024-02-27 18:39:39
Ilość wyświetleń: 121

Kalendarz

Nasi Partnerzy

Nasi Partnerzy

Szkoła uczy cię tego, o czym nawet nie wiedziałeś, że nie wiesz.

Daniel J. Boorstin
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej