Blue Flower

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOŁHOBYCZOWIE

IM. NADBUŻAŃSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

ogłasza projekt, związany z obchodami 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

,,Kraina, która się w sercu zaczyna – to właśnie jest Polska”

Cele:

➢       propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych

➢       zwrócenie uwagi na treści patriotyczne i obywatelskie

➢       kształtowanie poczucia przynależności do narodu

➢       uczczenie obchodów 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich działań związanych z projektem:

1.Konkurs plastyczny, którego tematem ma być kartka z kalendarza, związana z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Prace należy złożyć lub przesłać do 21.05.2021. Każda praca, powinna być czytelnie opisana: imię i nazwisko uczestnika, klasa. Do pracy powinien być dołączony załącznik. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, formatu A4 lub A3. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę oryginalność, samodzielność i estetykę wykonania, jej decyzja jest ostateczna. Prace będą oceniane w trzech kategoriach:

•         przedszkole, klasy ,,0”

•         klasy I – III

•         klasy IV - VIII

1. Konkurs literacki: Uczestnicy konkursu nadsyłają, przynoszą samodzielnie napisany wiersz lub opowiadanie inspirowane hasłem projektu. Prace powinny być opatrzone podpisem autora i nie dłuższe niż strona formatu A4, napisane pismem odręcznym lub drukowanym (czcionka Time New Roman 12). Termin do 21.05.2021. Kategoria wiekowa klasy III – VIII.

2.Multimedialna kartka z kalendarza, związana z tematyką uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wykonana w dowolnej aplikacji lub programie cyfrowym, przesłana na adres e-mailowy szkoły. Kategoria wiekowa IV – VIII.

3. Konkurs wiedzy, związany z tematyką uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Kategoria wiekowa klasy V – VIII.

4. Część artystyczna.

5.Prezentacja multimedialna, związana z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, przygotowana przez Samorząd Uczniowski.

Wspomniane działania będą realizowane i rozłożone na cały miesiąc maj 2021 roku.

oswiadczenie-rodzica

regulamin