Blue Flower

Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie

Początki istnienia Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie po wojnie sięgają 1947 roku. Działalność szkoła rozpoczęła 1 II 1947r. , organizatorem i pierwszym nauczycielem był Stefan Kosiuk. Szkoła liczyła wówczas około 60 uczniów, mieściła się w tzw. „popówce”.

Od roku 1948/49 funkcjonowała Szkoła Zbiorcza z 7 klasami łączonymi. Nauka odbywała się na 2 zmiany w dwóch izbach lekcyjnych, pracowało wówczas 4 nauczycieli. Od 1950 r. szkoła wynajmowała sale od mieszkańców, dzięki temu zlikwidowano klasy łączone. Jednocześnie prowadzono dokształcanie dorosłych w zakresie szkoły podstawowej.

Od 1957 r. czyniono starania o budowę nowego budynku szkolnego. Budowa ruszyła w 1965 roku. Budynek został oddany do użytku w 1968 jako szkoła pomnik tysiąclecia Państwa Polskiego nr.1386. Szkole nadano imię „Szkoła Podstawowa – Pomnik Tysiąclecia im. Bohaterów Wojsk Ochrony Pogranicza”. Imię nadano szkole dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w obronie strażnicy w Tudorkowicach- obecnie terytorium Ukrainy ( placówkę z Tudorkowic przeniesiono do Dołhobyczowa).

Od 1968 roku 305 uczniów i 14 nauczycieli rozpoczęło naukę i pracę w nowym obiekcie szkolnym. Obiekt ten funkcjonuje do chwili obecnej.