Blue Flower

Ubezpiecznie uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2019/20 decyzją Rady Rodziców wynosi :

na pierwsze dziecko- 60 zł

na kolejne dziecko z rodziny uczęszczające do naszej szkoły- 30 zł

Zakres ubezpieczenia-Wariant II  WIENER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A. Suma ubezpieczenia- 20 500 zł

1. 1 % uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW -205 zł

Ubezpieczenie płatne u wychowawcy klasy do 25 września 2019r.

 

Więcej informacji    files/NNW_Oswiata_OWU_wraz_z_Aneksem__nr_01_2019.pdf

                       Dowożenie     od 2 września 2019 r.

bus- Buczek                         7:05 – Witków

bus- Greszeta                      7:10 – Wólka Poturzyńska, kol. Dołhobyczów

bus- Greszeta                      7:30- Podhajczyki, Kadłubiska (Popielewski skład)

bus – Greszeta                    7:45- Horoszczyce- las od Lewickiego

bus 1- Kłokow                    7:05- Siekierzyńce , Horoszczyce- Jasiński, Warszawska

bus 1- Kłokow                    7:25- Honiatyn, ul. Partyzantów

Transway                            7:00- Żabcze. Oszczów (kościół i zlewnia), Oszczów- PKS

Transway                            7:20- Gołębie, Zaręka, Prehoryłe

Transway                            7:35- Uśmierz, Oszczów-las

Rozwożenie

Pan Buczek

12:35 Prehoryłe, Gołębie, Zaręka (klasy 0-IV)

13:20 Skład, kol. Dołhobyczów, Wółka Poturzyńska, Warszawska, Jasiński- las, Kadłubiska

13:55 Oszczów, Żabcze, Uśmierz, kol. Oszczów (od klasy III)

14:20 Gołębie, Zaręka, Prehoryłe

14:45 Honiatyn, ul. Partyzantów

15:15  Zaręka, Gołębie

Pan Kłokow

12:35 Oszczów, kol. Oszczów, Żabcze, Uśmierz (klasy 0-II)

15:15 Żabcze, Oszczów, Uśmierz, kol. Oszczów

Pan Greszeta

12:35  Witków

13:00 Honiatyn, ul. Partyzantów

13:20 Podhajczyki, Horoszczyce, Jabłoński

14:30 Horoszczyce szkoła, Kadłubiska

15:15 Wólka Poturzyńska, Horoszczyce-las, Kadłubiska, Witków

Rodzice których dzieci będą korzystać z obiadów szkolnych w miesiącu wrześniu roku szkolnego 2019/2020, proszeni są o wnoszenie opłat do 06.09.2019r. do Pani Elżbiety Klajne .

Koszt obiadów:

Klasa 0  20 dni x 2,50 = 50zł

II danie   20 dni x 3,50 = 70zł

Pełny obiad 20 dni x 4,00 = 80 zł

Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie im. Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej serdecznie zaprasza Uczniów i Rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

 

Porządek uroczystości:

8:00 Msza św. w kościele parafialnym

9:00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 18.06 miała miejsce Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza połączona z III Olimpiadą Sportową.

Pielgrzymkę rozpoczęła Msza Święta w zamojskiej katedrze o godz 9.30, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił rektor WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ks. dr Jarosław Przytuła.

Podczas Mszy Świętej udzielone zostało błogosławieństwo nowym ceremoniarzom. Po Mszy Świętej odbył się przemarsz na stadion OSiR i tam rozpoczęła się III Olimpiada  Sportowa LSO.

Ksiądz Sebastian Koper, diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza tłumaczy, że pielgrzymka cieszyła się wielkim zainteresowaniem i zgromadziła około 1000 uczestników

W pielgrzymce i zawodach po raz trzeci z kolei wzięli udział uczniowie naszej szkoły reprezentując parafię Dołhobyczów

Wszyscy chłopcy startowali bardzo ambitnie, zacięcie  walcząc o piękne medale , ostatecznie udało nam się zdobyćKuba Gontarz, Wiktor Jasiński, Bartłomiej Bożek zdobyli medale w rzucie

lotką. Chłopcy z klasy VI wygrali rywalizację sztafet i zajęli trzecie miejsce w turnieju piłkarskim

Oprócz medalistów na duże słowa uznania zasługuje drużyna w przeciąganiu liny w składzie- Krzysztof Marciszyn, Karol Bekalski, Tomasz Kurzyński, Mateusz Markowicz, Igor Szpakowski

którzy stoczyli niesamowicie zawzięta walkę z drużyną z Krasnobrodu ( póżniejszym zwycięzcą ) przegrywając 1-2 niestety było to już w pierwszej rundzie.

 

https://www.radiozamosc.pl/

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej
 
     Oddział przedszkolny 0c przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie
 im. Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w roku szkolnym 2018/2019 w miesiącach: marzec - kwiecień - maj – czerwiec  zrealizował program edukacji antytytoniowej dla dzieci przedszkolnych „Czyste powietrze wokół nas”.  W realizacji  programu uczestniczyło 19 dzieci.
 
Cele główne programu:
Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
Cele szczegółowe programu:
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.
          Program skierowany do dzieci składał się z pięciu podstawowych zajęć  warsztatowych oraz trzech zajęć dodatkowych:
Spacery i wycieczki.  Obserwacja dymów i ich źródeł. (marzec -kwiecień-maj)
Co i dlaczego dymi ? Zlokalizowanie różnych źródeł dymów. Określenie różnych rodzajów dymów oraz przyczyn ich wydobywania się. Rysunek dzieci. (maj)
Wycieczka na łąkę. Obserwacja roślin i zwierząt. Zapachy łąki. Skupienie uwagi dzieci na wrażeniach związanych z różnymi zapachami. (maj)
Jak się czuję, kiedy dymi papieros? Zapachy miłe i nieprzyjemne – uwrażliwienie dzieci na różne zapachy i ich wpływ na nasze samopoczucie. Zapoznanie z maskotką programu – dinozaurem „Dinkiem”.(maj) 
Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? Zwiększenie wiedzy dziecka na temat skutków palenia papierosów. Nauka piosenki o Dinku. (maj)
Wykonanie planszy: „Jesteśmy przyjaciółmi Dinka – nie lubimy dymu z papierosa”. Kolorowanka Dinka.(maj)
Jak unikać dymu papierosowego? Nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy. Projektowanie własnych znaczków „Nie pal przy mnie”. (maj)
Podsumowanie i prezentacja wiedzy dzieci na uroczystości z okazji Dnia Rodziny (czerwiec).
 

7 czerwca bieżącego roku odbyła się uroczystość nadania sztandaru naszej szkole. W uroczystości wzięli udział Wójt Gminy Dołhobyczów pan Grzegorz Drewnik, komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady SG Jacek Szcząchor wraz z towarzyszącymi mu funkjonariuszami SG, starszy inspektor pani Aneta Tywoniuk-Małysz, fundatorzy sztandaru i zaproszeni goście. Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od odśpiewania hymnu państwowego, nastepnie odczytano akt nadania sztandaru oraz dokonano jego poświęcenia. Sztandar po wbiciu fundacyjnych gwoździ został przekazany dyrektorowi szkoły, pani Joannie Kwiatkowskiej a następnie przekazany uczniom. Całość uroczystości uświetniła krótka część artystyczna w wykonaniu uczniów oraz zespołu „Na granicy“.

  29 maja uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie wybrali się na trzydniową wycieczkę na Podlasie. Pierwszym miejscem zwiedzania była Białowieża i Białowieski Park Narodowy, który słynie z żubrów. Uczniowie oprócz Parku zwiedzali rówież Muzeum Przyrodniczo Leśne, Park Pałacowy oraz piękny Szlak Dębów. Podsumowaniem dnia było wejście do Parku Wodnego.

  Drugi dzień to zwiedzanie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej. W otoczeniu zabytkowych chałup uczniowie poznali dawne zwyczaje związane z ginącymi zawodami jak garncarstwo, plecionkarstwo czy kolarstwo. Kolejny punkt zwiedzania to Muzeum Dziejów Ziemi - Park Dinozaurów. Oprócz nauki uczniowie mieli rozrywkę w postaci górskiej kolejki, gokardów, parku linowego.

  Trzeci dzień to zwiedzanie pięknego miasta Białystok, Pałacu Branickich zwanego polskim Wersalem, zwiedzanie Muzeum Starych Zabytkowych Samochodów. Uczniowie zwiedzali również Muzeum Historyczne oraz wzięli udział w warsztatach edukacyjnych na których mogli zrobić swoje własne "płacidło".

Wszyscy cali, zdrowi, uśmiechnięci a najważniejsze pełni wrażeń wrócili do Dołhobyczowa.

DZIEŃ DZIECKA – 7 CZERWCA 2019

 

 

W PROGRAMIE:

 

-ZJEŻDZALNIA

-STATEK PIRACKI

-ZAMEK Z PIŁECZKAMI

-BUNGEE RUN

-STROJE SUMO

-RZUTKI

-MALOWANIE BUZIEK

-ŚCIANKA WSPINACZKOWA

-POKAZ POJAZDÓW STRAŻY GRANICZNEJ

-SPRZEDAŻ WATY CUKROWEJ, POP -CORNU I NAPOI

-SZTUCZNA KROWA DO DOJENIA

 

DZIEŃ DZIECKA ROZPOCZNIE SIĘ PO ZAKOŃCZENIU UROCZYSTOŚCI NADANIA SZTANDARU.

 

PROSIMY WZIĄĆ UBRANIA NA PRZEBRANIE SIĘ!

 

SERDECZNIE WSZYSTKICH  ZAPRASZAMY

ZAPROSZENIE

Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy oraz Uczniowie mają zaszczyt    zaprosić wszystkich Rodziców,

Absolwentów oraz sympatyków szkoły

na uroczystość nadania sztandaru

Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie im. Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, która odbędzie się 7 czerwca o godz 9.00 w budynku szkoły.


Dnia 9 maja 2019 uczniowie klasy III pisali "Sprawdzian Trzecioklasisty" . Sprawdzian składał się z trzech części: języka polskiego, matematyki i przyrody.

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych organizuje wyjazd na wypoczynek letni w formie kolonii w 2019r. w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

Kosz jaki ponoszą rodzice to: 399,00 zł za turnus+ transport 

 

Kolonie letnie organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia – urodzonych

po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów jest ubezpieczone

w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno – rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Wszystkie dokumenty muszą być oryginalne, najlepiej uzupełnione długopisem niebieskim.

 

Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć:

 

1. Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie rodzica/opiekuna o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych – obowiązkowo.

- do odbioru w sekretariacie szkoły

 

2. Oryginał zaświadczenia z KRUS zgodne z wcześniej opisanymi wymogami.

Miejsce wypoczynku:

 

I Ośrodek „Marysieńka” przy ul.Bałtycka 1 , 76-107 Jarosławiec

 

Terminy:

 

1) 06.07 – 15.07.2019 r.

2) 16.07 – 25.07.2019 r.

3) 26.07 – 04.08.2019 r.

4) 05.08 – 14.08.2019 r.

5)15.08-23.08.2019r.

 

DANE KOORDYNATORA

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych

biuro w Krasnymstawie:

ul. Podwale 6/107, 22-300 Krasnystaw

tel/fax: (82) 576 14 16 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba kontaktowa – Mariusz Gołębiowski (tel. 507 751 786 )

 

Zainteresowanych prosimy o jak najszybszy kontakt, gdyż ilość miejsc jest ograniczona .

       W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym etap regionalny w grupie wiekowej klasy 0-III uczennica klasy II Izabela Kapusta zajęła I miejsce natomiast Aleksandra Kapusta w drugiej grupie wiekowej klas IV-VIII otrzymała wyróżnienie. Dyplomami uznania zostali uhonorowani uczniowie : Zuzanna Danaj, Wiktoria Ożóg, Kornelia Płoszaj, Zuzanna Sender, Lena Szczepańska, Marcel Świątek, Antonina Kopera, Wioleta Lewicka, Jan Pydo, Szymon Wygachiewicz, Wiktoria Danaj i Wiktoria Mróz.

Zobacz zdjęcia 

  Aleksandra Kapusta uczennica klasy VII zajęła II miejsce w konkursie

„ Botaniczna Palma Wielkanocna” organizowanego przez Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie.

Wręczenie nagród odbyło się 25.04.2019 r.

Serdecznie gratulujemy Oli!

 Dnia 21.03.2019r. w naszej szkole odbyły się obchody "Dnia Samorządności". Plan dnia ustalony przez członków Rady Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z całą społecznością szkolną  oraz z panią Dyrektor zawierał wiele atrakcji.  Przygotowania  do  tego  dnia  nadzorowały  opiekunka  SU  p. Oksana  Lutsiv  oraz  p. Anna  Rauch.

Już o godzinie ósmej pani Dyrektor przekazała symboliczny klucz do szkoły na ręce Przewodniczącej  Samorządu Uczniowskiego Wiktorii Bławackiej.  Uczniowie  zostali  zapoznani  z  pojęciem  „samorządności”. Po krótkiej  prezentacji o  samorządności  uczniowie powitali  wiosnę i pozwoliliśmy sobie na odrobinę szaleństwa świętując ten dzień.

 Uczniowie  klas 1-3  śpiewali  piosenki  o  wiośnie.  Do  wzięcia  udziału  w  konkursie  „Wiersz  wiosenny” zgłosiły  się  4  uczennice, a  uczennica  klasy  Vb  Kornelia  Bałabuch  otrzymała  słodki  poczęstunek  za  najlepsze  przeczytanie  wiersza.  Konkurs  – „Zatańcz jeżeli  potrafisz” był  bardzo  udany. Wszyscy  uczniowie  obecni  na  sali  świetnie  się  bawili.

Bardzo  ciekawym  okazał  się  teatrzyk „Dzień  Wiosny” przedstawiony  przez  uczennice  klas  Vb, VIa  oraz  VIb  przygotowany  pod   kierownictwem nauczyciela  języka  polskiego p. Anny  Rauch.

Po  zakończeniu  części  pierwszej  naszej  uroczystości, nastąpiła  przerwa w  trakcie  której  uczniowie  głosowali  na  najładniejszą  salę  w  szkole  oraz  na  najlepsze  przebranie  wiosenne. Przez cały dzień w szkole obowiązywał nieformalny strój.  Motywem przewodnim była  wiosna. W głosowaniu uczniów najbardziej podobało się przebranie ucznia  klasy  VIII  Kacpra  Popielewskiego. Najładniejszą  salą lekcyjną w  naszej  szkole  okazała  się  sala  nr 24.

Po  przerwie  uczniowie-nauczyciele   poprowadzili lekcje  w  obecności  nauczycieli.

Po  lekcji  wszyscy  udali  się  na  salę  aby sprawdzić się w konkursie karaoke  „ Piosenki  na  wesoło”. Uczniowie  zaśpiewali  wcześniej przygotowane  piosenki  o  tematyce  wiosennej. Jurorzy  w  składzie  panie dyr. Marta Staszczuk, Anna Barchacka  oraz  Elżbieta Buczek  oceniały  poczucie  rytmu, kreatywność wykonania, poprawność wykonania linii melodycznej, znajomość tekstu  oraz  wrażenie artystyczne. Decyzją jurorów zwyciężyła  klasa  VIII. Drugie miejsce zajęła klasa  Va, a  trzecie – klasa  IVb. Uczniowie  chętni  mogli  wziąć  udział  w  dyktandzie  wiosennym. Mistrzami  ortografii  okazali  się  Martyna  Rębacz ( kl.VIII) – I  miejsce  w  kategorii  klas  VII –VIII, Marcin  Pawłowski ( kl.VIa ) – I  miejsce  w  kategorii  klas  IV – VI, Karolina  Tabaka ( kl.VIII ) – II  miejsce w  kategorii  klas  VII –VIII oraz  Lena  Prokop ( kl.VA ) – II  miejsce  w  kategorii  klas  IV – VI. Wszyscy  wyróżnieni  uczniowie  otrzymali  nagrody. Podczas podsumowania "Dnia Samorządności" wszyscy uczestnicy zabaw zostali nagrodzeni słodyczami, drobnymi upominkami  oraz  kuponami, które  upoważniały do jednorazowego niepytania na  lekcji. Nagrody  zostały  ufundowane  prze  Radę  Rodziców.

Wielkie podziękowania wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w obchody tego dnia.

Samorząd Uczniowski  wykazał się dużymi umiejętnościami organizatorskimi oraz nie lada kreatywnością, przygotowując całe wydarzenie.

 Żadne słowa nie oddadzą atmosfery pierwszego dnia wiosny w naszej szkole ale poniższa galeria na pewno ją przybliży.   Zobacz zdjęcia 

Informujemy, że od 24.04.2019 r. (środa) lekcje zostają wznowione.
Natomiast akcja strajkowa w naszej szkole na czas negocjacji strony związkowej z rządem zostaje zawieszona do odwołania. O wszelkich zmianach będziemy informować. 
Dowożenie bez zmian.

Komunikat dla Rodziców i Uczniów

Informujemy, iż z dniem 18. kwietnia 2019 r. (czwartek)
akcja strajkowa pracowników szkoły na czas przerwy świątecznej zostaje zawieszona.

17.04.2019 zakończyły się egzaminy w naszej szkole.

Egzamin gimnazjalny był przeprowadzony w dniach 10-12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty był przeprowadzony w dniach 15-17 kwietnia 2019 r.

Wyniki egzaminu będą znane 14 czerwca 2019 roku.

Zobacz zdjęcia 

Informuję, że od 8 kwietnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie rozpoczęła się akcja strajkowa nauczycieli. Po uzgodnieniu z organem prowadzącym zajęcia dydaktyczne zostają zawieszone do odwołania. O wszelkich zmianach i ewentualnym przerwaniu akcji strajkowej będą państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej szkoły.

Jednocześnie informuję, że w trosce o dobro naszych uczniów egzaminy gimnazjalny i ósmoklasisty odbędą się z zgodnie z planem.

        Z poważaniem dyrektor szkoły Joanna Kwiatkowska.

  Dnia 20 marca uczniowie z naszej szkoły brali udział w Wojewódzkim Turnieju Szkół Podstawowych w Szachach o Puchar Lubelskiego Kuratora Oświaty. 
Do turnieju przygotowywał Instruktor Szachowy pan Mieczysław Pszeniczka.
Dziewczęta zajęły 11 miejsce na 21 drużyn. Chłopcy 16 miejsce na 26 drużyn. Gratulujemy!
 
Uczestnicy konkursu:
klasa I   Julia Szenaor, Szymon Wygachiewicz
klasa II    Zuzanna Danaj, Izabela Kapusta, Wiktor Majka
klasa III  Szymon Malinowski
klasa V    Wiktoria Bratkowska, Aleksandra Kulczyńska, Pola Malinowska,  Karol Smagała, Kacper Pitkiewicz
klasa VI  Albert Świder 

 

 

  Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie im. Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej”  ogłasza nabór na rok szkolny 2019/20

  • do oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat z obwodu szkoły (rok urodzenia 2015-2016)

  • do oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat (rok urodzenia 2013-2014)

  • do klasy pierwszej

Zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie odbędą się w dniach od 01.03.2019 r. do 22.03.2019 r.Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka przez wypełnienie karty zapisu, która jest dostępna w sekretariacie szkoły.

 

    Choinka szkolna to jedna z najbardziej oczekiwanych uroczystości w szkole.

      W tym roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie  09.02.2017r. odbyła się zabawa choinkowa zorganizowana przez Radę Rodziców. Do szkoły licznie przybyli uczniowie wszystkich klas oraz rodzice. Dzieci prezentowały się w pięknych strojach karnawałowych. W ten wyjątkowy wieczór bawił wszystkich  DJ Alex.

     Ponieważ po intensywnej zabawie szybko można było poczuć głód, dlatego rodzice dla swoich pociech przygotowali poczęstunek. Były kanapki, ciasto, napoje, owoce, słodycze oraz pizza. Właśnie w sobotę 9 lutego był obchodzony Międzynarodowy Dzień Pizzy.

Ta wspaniała impreza zakończyła się o godzinie 19.00. Upłynęła w miłym nastroju, a wszystkim dopisywał dobry humor.

1 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie, odbył się powiatowy turniej Igrzysk Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego (SZS) w siatkówce chłopców.

W Igrzyskach brały udział drużyny:

1. SP 3 Hrubieszów

2. SP 1 Hrubieszów

3. PSP Dołhobyczów

4. ZS 2 Hrubieszów

5. SP 2 Hrubieszów

6. SP Werbkowice

 Kolejność końcowa:

1. Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie

4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie

5. Szkoła Podstawowa nr 1 w Hrubieszowie

6. Szkoła Podstawowa w Werbkowicach

Skład naszej drużyny:

Buchajczuk Norbert, Łygas Rafał, Markowicz Mateusz, Motyl Kamil, Pedo Dawid, Rozicki Mateusz, Szpakowski Igor, Zanoza Tomasz.

 

6 lutego w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie odbył się powiatowy turniej Igrzysk Młodzieży Szkolnego Związku Sportowego (SZS) w siatkówce dziewcząt.

W Igrzyskach brały udział drużyny:

1. SP 3 Hrubieszów

2. SP Kozodawy

3. PSP Dołhobyczów

4. ZS 2 Hrubieszów

5. SP 2 Hrubieszów

 Kolejność końcowa:

1. Zespół Szkół nr 2 w Hrubieszowie

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołhobyczowie

3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie

4. Szkoła Podstawowa Kozodawy

5. Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie

Skład naszej drużyny:

Butryn Ewelina, Drozdowska Paula, Dudek Karolina, Gierolińska Magdalena, Jasińska Julia, Kapusta Natalia, Maksymowicz Weronika, Mrozowska Nicole, Mruczkowska Aleksandra, Sztafij Wiktoria, Wiatrzyk Amelia.

Gratulujemy !

Zobacz zdjęcia    Zobacz link      Zobacz link 

 

  Choć styczeń to miesiąc zimowy, pełen mroźnych chwil, są w nim jednak takie dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu - to Święto naszych Kochanych Babć i Dziadków. 

 Kiedyś każdy z nas był dzieckiem i pamięta, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają dziadkowie. Obchodzone 21 stycznia Święto Babci i dzień później Święto Dziadka  to symboliczna uroczystość w kalendarzu Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie. 
Tak naprawdę każdego dnia w roku, dziadkowie myślą i troszczą się o swoje wnuki. To właśnie oni potrafią cierpliwie wysłuchać zwierzeń i marzeń, które rodzą się w małych główkach dzieci.

W tym roku ta niecodzienna uroczystość odbyła się 22 stycznia 2019r.  Zaproszeni goście, kochani Seniorzy, licznie przybyli w szkolne mury naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone oczy wnucząt.  Najważniejszą częścią uroczystości były występy naszych uczniów. Jako pierwsze prezentowały wierszyki i piosenki dzieci z oddziału przedszkolnego. Następnie wystąpiły  dzieci z klasy pierwszej i trzeciej. 

Wszyscy dziadkowie z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek oraz podziękować dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i opiekę, a przede wszystkim za czas, który zawsze mają dla swoich wnuków. 
 Wzruszenie dostojnych gości było ogromne, a ukradkiem ocierane  łzy świadczyły o miłości i  zadowoleniu z ukochanych wnuków, którzy obdarowywali swoich najbliższych własnoręcznie przygotowanymi prezentami, „słodkimi całusami” i życzeniami. 

Zobacz zdjęcia 

 

Podkategorie