Blue Flower

Ubezpieczenie uczniów na rok  szkolny 2020/2021:

Składka za 1 osobę-60 zł

W przypadku rodzeństwa za każda kolejną osobę- 30 zł

Ubezpieczenie płatne tylko u wychowawców klas do 24 września 2020 r.

W podanych poniżej linkach ogólne warunki ubezpieczenia i formularz postępowania w przypadku zgłoszenia szkody.

 

files/NNW_Oswiata_OWU.PDF

files/NNW_Oswiata_OWU_wraz_z_Aneksem__nr_01_2019.pdf

files/NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody_skrot.pdf