Blue Flower

Przedszkole 23 dni* 3zł= 69zł

II danie - 23*3,50 zł=80,50 zł

Pełny- 23 dni*4 zł=92,00zł

Płatność do 10 marca 2022 r.