Blue Flower

 

Wiele dróg jedno stypendium

Jesteś w ósmej klasie i zastanawiasz się, co dalej?

Zgłoś się do Programu Stypendialnego Horyzonty!

Kryteria formalne:

Żeby ubiegać się o stypendium Horyzonty średni miesięczny dochód w rodzinie nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę. Kandydat lub kandydatka musi też:

kończyć w tym roku szkołę podstawowa,

pochodzić z miejscowości do 30 000 mieszkańców,

planować naukę w jednej ze szkół średnich współpracujących z Fundacja EFC,

do 31 marca wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na stronie:

https://efc.edu.pl/programy/horyzonty?fbclid=IwAR1wXXxfGgNV9dNkxVnTWID_Nmm5WfUa3edao7IJ1e-R_5asq-BcrbS0GaM