Blue Flower

Rozstrzygnięto Gminny Konkurs Profilaktyczny „Przegoń pandemię – żyj zdrowo i pozytywnie” zorganizowany przez Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji w Dołhobyczowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Dyplomy i nagrody rzeczowe, zostały przekazane uczniom naszej szkoły, którzy brali udział w konkursie.

Fundatorami nagród byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dołhobyczowie, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

zdjęcia