Blue Flower

W roku szkolnym 2021/2022 składka na ubezpieczenie uczniów wynosi 60 zl od ucznia w przypadku rodzeństwa za drugie i kolejne dziecko 30 zł.

Ubezpieczenie płatne tylko u wychowawców klas do 24 września 2021

W podanych poniżej linkach ogólne warunki ubezpieczenia i formularz postępowania w przypadku zgłoszenia szkody.

Pakiet Oświata

NNW_Oswiata_zgloszenie_szkody