Blue Flower

Dowożenie w dniu 01.09.2021 r.

Pan Edward Buczek (autobus)

Prehoryłe- godz.8.00

Gołębie-godz 8.05

Zaręka, ul.Piaskowa - godz. 8.08

Żabcze- godz. 8.20

Oszczów przy kościele 8.25

Oszczów przystanek 8.35

Pan Grzegorz Kłokow

Wólka Poturzyńska, Mołczany, - godz.8.00

Honiatyn, ul. Partyzantów - godz. 8.30

Horoszczyce (Jasiński, Warszawska, skład) - 8.45

Pan Waldemar Buczek

Witków + Kawka- godz. 8.00

Kadłubiska(Jabłoński)- godz. 8.15

Rozwożenie po spotkaniu  z wychowawcami sukcesywnie.

Dowożenie i rozwożenie od 2.09 2020 r. będzie udostępnione na tablicy ogłoszeń w szkole.