Blue Flower

Dowożenie w dniu 01.09.2020 r.

Pan Edward Buczek (autobus)

Żabcze- godz.8.00

Oszczów przy kościele-godz 8.05

Oszczów przystanek - godz. 8.08

Prehoryłe -godz .8.20

Gołębie-godz. 8.25

Zaręka, ul .Piaskowa- godz. 8.35

Pan Grzegorz Kłokow

Podhajczyki- godz.8.00

Horoszczyce Jasiński, Warszawska + skład - godz. 8.00

Honiatyn, ul .Partyzantów (przystanki: zatoczka , Dołemski, Dobrowolski,) godz. 8.20

Wólka Poturzyńska- godz.8.40

Pan Waldemar Buczek

Witków + Kawka+ Kadłubiska(Jabłoński)- godz. 8.00

Rozwożenie po spotkaniu  z wychowawcami sukcesywnie.

Dowożenie i rozwożenie od 2.09 2020 r. będzie udostępnione na tablicy ogłoszeń w szkole.