Blue Flower

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez

studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mamy trzy główne cele:
1. Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
2. Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów
ścisłych.
3. Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów