Blue Flower

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie ogłasza zapisy do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2020/2021.
Zapisy trwają od 05 marca do 31 marca 2020 roku
w godz. od 07.30 do 13.30 w sekretariacie szkoły
• do oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat z obwodu szkoły (rok urodzenia 2016-2017),
• do oddziału przedszkolnego dla dzieci w wieku 5 i 6 lat (rok urodzenia 2014-2015),
• do klasy pierwszej.

Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU.
Druki potrzebne do zapisu można otrzymać w sekretariacie szkoły.