Blue Flower

Kolejność najlepszych graczy po 4 cyklach turnieju.
Klasa I-IV
1. Wygachiewicz Szymon - 9pkt i Dołemski Krystian - 9 pkt,
2. Kapusta Izabela - 8 pkt,
3. Malinowski Szymon - 7 pkt,
4. Majka Wiktor - 5,5 pkt,
5. Zawrotniak Adam - 4,5 pkt,
6. Szenaor Julia - 2,5 pkt.

Klasy V-VIII
1. Smagała Karol - 10 pkt,
2. Kapusta Aleksandra - 9,5 pkt,
3. Kulczyńska Aleksandra - 7 pkt,
4. Świder Albert - 5,5 pkt,
5. Malinowska Pola - 5 pkt,
6. Pitkiewicz Kacper - 4,5 pkt.