Blue Flower

5 grudnia z uczniami i przedszkolakami naszej szkoły spotkał się leśniczy Jacek Łasocha pracownik Nadleśnictwa Mircze. Uczniowie z ogromnym zaciekawieniem słuchały opowiadania pana leśniczego na temat swojej pracy, zwierząt żyjących w lesie, ich ochrony oraz  właściwego zachowania podczas kontaktu z otaczającą nas przyrodą. Pan Jacek opowiedział o trudach życia zwierząt w okresie  zimy i znaczącej roli człowieka w ich dokarmianiu. Wyjaśnił również, że ludzie są  gośćmi w lesie i muszą szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim żyjących. 

Zobacz link