Blue Flower

REGULAMIN KONKURSU POD HASŁEM

„MÓJ ZAWÓD –MOJA PRZYSZŁOŚĆ”

Promującego wiedzę  o zawodach, szczególnie tych, w których przydatna jest znajomość języka obcego  wśród uczniów szkoły podstawowej

ORGANIZATOR I CELE KONKURSU dla klas 0, I-III, IV-VI

§ 1

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkoła Podstawowa, za realizację odpowiedzialna jest komisja w składzie: koordynator- Monika Karczewska, doradca zawodowy- Bożena Kazberuk i bibliotekarz- Bożena Drozda.

   

§ 2 Cele konkursu

Wdrażanie i motywowanie dzieci i młodzieży :

- rozwijania zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach, szczególnie tych, w których przydatna jest znajomość języka obcego

- kształtowania umiejętności posługiwania się językami obcymi przydatnymi w wybranych zawodach

- korzystania z różnych źródeł informacji

- do samodzielnego poznawania własnych kompetencji niezbędnych do skutecznego 

planowania i realizowania kariery edukacyjno –zawodowej; w  tym uświadomienie sobie, jakie kompetencje przyszłości, szczególnie te, w których przydatna jest znajomość języka obcego (myślenie twórcze, efektywne zarządzanie czasem, współpraca w grupie, myślenie logiczne, umiejętność ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, obsługa komputera, znajomość języków obcych,) to mocne filary, które pomogą odnieść sukces, a które należy doskonalić od najmłodszych lat, by stały się solidną podstawą kariery zawodowej.

ORGANIZACJA KONKURSU

§ 3

 

Zobacz