Blue Flower

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie ogłasza kolejną edycję 2020-2021 Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod tytułem "100- lat Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wierni tradycji w służbie drugiemu człowiekowi". Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci , młodzieży i twórców nieprofesjonalnych tematyką strażacką, ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem środowisk strażackich.

Tematyka konkursu jest dość szeroka i obejmuje udział środowiska strażackiego w szkoleniach, zawodach, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych jak również tematykę historii pożarnictwa.

Natomiast przedmiotem są prace w dziedzinie malarstwa, rysunku, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp. Szczegółowe warunki konkursu zawiera załączony regulamin. Prace z każdej grupy wiekowej należy dostarczyć w terminie do dnia 5 stycznia 2021 roku.

Karta zgłoszenia RODO

Regulamin_OSKP