Blue Flower

W załączniku został zamieszczony Regulamin zdalnego nauczania-kształcenia na odległość i sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia wynikających z epidemii COVID-19 obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie im. Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Regulamin nauki zdalnej