Blue Flower

W załączniku poniżej zamieszczono regulamin konkursów przedmiotowych oraz zakres wymagań na poszczególnych etapach konkursu.

Regulamin_2020-2021

Wymagania_2020_2021