Blue Flower

Obiady w miesiącu wrześniu:

klasy 0- 19 dni *2,50=47,50 zł

Pozostali uczniowie

II danie:  19 dni * 3,50= 66,50 zł

pełny obiad: 19 dni * 4,00=76,00zł

Przelew na rachunek bankowy : 08 9603 0006 2001 0006 2532 0004

tytułem wpłata za obiad, imię i nazwisko dziecka.

Płatność do 10-go dnia każdego miesiąca

Istnieje możliwość wpłaty osobistej ,wejście od strony kuchni.