Blue Flower

Zapraszamy do zapoznania z założeniami dotyczącymi reformy edukacji i priorytetami przyjętymi przez Ministra Edukacji Naorodowej dotyczącymi systemu kształcenia w Polsce.

Pobierz broszurę MEN.