Blue Flower

Dnia 10.05.2017 r. uczniowie klas IVa, IVb, V, VI wraz z opiekunami panią Jadwigą Kulpa, Anną Rauch, Dorotą Bratkowską oraz panem Mariuszem Kulczyńskim wybrali się na wycieczkę na „Ścieżkę dydaktyczną” do Witkowa. Dzięki uprzejmości pracowników Nadleśnictwa Mircze uczniowie zapoznali się z pracą leśników, opieką nad zwierzętami, życiem lasu.

Oto kilka faktów o samej ścieżce. „Ścieżka dydaktyczna Witków” o długości 3,5 km, zlokalizowana jest na terenie leśnictwa Witków. Trasa ma postać pętli, można po niej wędrować pieszo lub wybrać się na wycieczkę rowerową. Uczniowie mogą zapoznać się z różnorodnością siedlisk leśnych, zmiennością faz rozwojowych drzewostanów oraz interesującą florą i fauną. Ścieżka prowadzi przez bór mieszany świeży, las mieszany świeży, las mieszany wilgotny. Szczególnymi punktami trasy są: szkółka leśna, w której produkowane są sadzonki drzew (obecnie dąb) z zakrytym system korzeniowym, urządzenia łowieckie takie jak: ambona myśliwska, paśniki.

Ponadto dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa Mircze, a w  szczególności panu leśniczemu Jackowi Lasocha, paniom Elżbiecie Szumarek i pani Monice Białobrzeskiej–Stańko, za przekazanie uczniom fachowej wiedzy o życiu lasu, za poczęstunek: kiełbaski, napoje oraz wspaniałą atmosferę, Dziękujemy!