Blue Flower

25 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy III a i III b szkoły podstawowej pisali sprawdzian trzecioklasisty, który  rozpoczął  się o godz. 9.00.

Dzieci rozwiązywały test z języka polskiego, matematyki oraz przyrody. 
Na początek uczniowie obejrzeli  kilkunastominutowy film z Bratkiem. Zadaniem filmu było ograniczenie stresu towarzyszącego dzieciom przed sprawdzianem. O godz. 9.15 klasy przystąpiły do sprawdzianu z języka polskiego. Test trwał 45 minut. Po przerwie, o godz. 10.15 rozpoczęła się druga część sprawdzianu - zadania z matematyki. Na ich rozwiązanie było  również 45 minut. Później odbył się  minitest z przyrody.

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty jest podsumowaniem pierwszego etapu nauczania i jego wyniki dają wskazówki zarówno dla ucznia, jak i dla nauczyciela. Sprawdzian umożliwia zbadanie, które umiejętności uczniowie już dobrze opanowali, a nad którymi warto jeszcze popracować.  Ma dostarczyć informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. 


WSZYSTKIM TEGOROCZNYM TRZECIOKLASISTOM 
ŻYCZYMY NIEUSTAJĄCEGO ZAPAŁU W CODZIENNEJ  PRACY