Blue Flower

                               

      Zapraszamy  chętnych  uczniów  klas  IV-VII  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Dołhobyczowie  na  bezpłatne  lekcje  z  języka  francuskiego. Zgłoszenia  są  przyjmowane  od  20.09.2017r. u  prowadzącego  zajęcia. Nauczyciel  prowadzący  mgr  Oksana  Lutsiv. Dalsze  informacje  zostaną  zamieszczone  na  tablicy  ogłoszeń  oraz  na  stronie  internetowej  naszej  szkoły. Planowane  rozpoczęcie  zajęć  od  02.10.2017r.

 

 • Dyrektor: mgr Joanna Kwiatkowska

 • Wicedyrektor: mgr Marta Staszczuk

  Bajdocha Grażyna
  Barchacka Elżbieta
  Bławacka Beata
  Bratkowska Dorota
  Buczek Elżbieta
  Burda Anna
  Drozda Bożena
  Ćwiek Katarzyna
  Demendecki Jaroslaw
  Frankiewicz Regina
  Futa Małgorzata
  Gierolinska Maria
  Halej Alicja
  Karczewska Monika
  Kazberuk Bożena
  Kosa Dorota
  ks. Soliło Krzysztof
  Kulczyński Marcin
  Kulczyński Mariusz
  Kulpa Jadwiga
  Lutsiv Oksana
  Łuszczyńska Anna
  Martyniuk Dorota
  Piluś-Ostaszewska Ewelina
  Rauch  Anna
  Rodzik Agnieszka
  Struzik-Nikodem  Anna
  Wolanin Anna
 •  
 •  

Rys historyczny Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie

Początki istnienia Szkoły Podstawowej w Dołhobyczowie po wojnie sięgają 1947 roku. Działalność szkoła rozpoczęła 1 II 1947r. , organizatorem i pierwszym nauczycielem był Stefan Kosiuk. Szkoła liczyła wówczas około 60 uczniów, mieściła się w tzw. „popówce”.

Od roku 1948/49 funkcjonowała Szkoła Zbiorcza z 7 klasami łączonymi. Nauka odbywała się na 2 zmiany w dwóch izbach lekcyjnych, pracowało wówczas 4 nauczycieli. Od 1950 r. szkoła wynajmowała sale od mieszkańców, dzięki temu zlikwidowano klasy łączone. Jednocześnie prowadzono dokształcanie dorosłych w zakresie szkoły podstawowej.

Od 1957 r. czyniono starania o budowę nowego budynku szkolnego. Budowa ruszyła w 1965 roku. Budynek został oddany do użytku w 1968 jako szkoła pomnik tysiąclecia Państwa Polskiego nr.1386. Szkole nadano imię „Szkoła Podstawowa – Pomnik Tysiąclecia im. Bohaterów Wojsk Ochrony Pogranicza”. Imię nadano szkole dla uczczenia pamięci żołnierzy poległych w obronie strażnicy w Tudorkowicach- obecnie terytorium Ukrainy ( placówkę z Tudorkowic przeniesiono do Dołhobyczowa).

Od 1968 roku 305 uczniów i 14 nauczycieli rozpoczęło naukę i pracę w nowym obiekcie szkolnym. Obiekt ten funkcjonuje do chwili obecnej.